pay one's creditors in full

  1. Verb alacaklılarına borcunun tamamını ödemek
  2. Verb alacaklılara borcunun tamamını ödemek