pent-up demand

  1. (US) talep birikmesi
  2. talep birikmesi
telafi edici talep
bastırılan talep