perception

  1. Noun, Psychology algılama
  2. Noun, Psychology algı
  3. Noun anlayış, anlama, (yeteneği), idrak, algı.
    perception time
    psikol. algı süresi.
  4. Noun (a) seziş, kavrayış, görüş, görme, farkına varma, (b) haberdar olma, bilgi, fikir.
  5. Noun, Law kira tahsili, ürünün/kârın alınması /iktisabı.
duyudışı algılama: duyu organları yoluyla algılanamayan bir olay ya da görüngüyü, belirlenmemiş bazı etmenler yoluyla algılama. Noun
duyudışı algılama.
liderlik algısı Noun
olumsuz algı Noun
risk algısı Noun
eşik altı algılama
bilinçaltıyla algılanma
algı yönetimi Noun, Politics-Intl. Relations
algı operasyonu Noun, Politics-Intl. Relations
mahsulün temellükü
algı eşiği Noun, Advertising