1. İsim, Psikoloji algılama
  2. İsim, Psikoloji algı
  3. İsim anlayış, anlama, (yeteneği), idrak, algı.
    perception time
    psikol. algı süresi.
  4. İsim (a) seziş, kavrayış, görüş, görme, farkına varma, (b) haberdar olma, bilgi, fikir.
  5. İsim, Hukuk kira tahsili, ürünün/kârın alınması /iktisabı.
duyudışı algılama: duyu organları yoluyla algılanamayan bir olay ya da görüngüyü, belirlenmemiş bazı etmenler yoluyla algılama. İsim
duyudışı algılama.
liderlik algısı İsim
olumsuz algı İsim
risk algısı İsim
eşik altı algılama
bilinçaltıyla algılanma
algı yönetimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
algı operasyonu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
mahsulün temellükü
algı eşiği İsim, Reklamcılık