perfect attestation clause

  1. (son vasiyet) tamamlılık
  2. eksiksizlik