perform a task

  1. Verb bir görevi yerine getirmek
  2. Verb bir görevi gerçekleştirmek
  3. Verb bir görevi yapmak