perform barred obligation

  1. Verb zamanaşımına uğramış bir yükümlülüğü yerine getirmek