perform barred obligation

  1. Fiil zamanaşımına uğramış bir yükümlülüğü yerine getirmek