perpetuate

  1. Transitive Verb ebedîleştirmek, daimî /sürekli hale getirmek, devam ettirmek, sürdürmek, idame etmek.
    We must perpetuate
    Atatürk's memory and his principles.
  2. Transitive Verb devamını/unutulmamasını sağlamak.
    to perpetuate a myth.
delillerin tespiti müzakerelerine girişmek için takrir vermek Verb, Law
delillerin tespiti talebi