photo electric

  1. fotoelektrik
  2. ışık elektrik
ışık elektrik hücresi
ışık elektriği ölçeği