physics

  1. Noun, Physics fizik
  2. Noun doğabilim, fizik.
yoğun madde fiziği Noun, Engineering
Fizik Bölümü Noun, Education-Training
fizik mühendisliği Noun, Engineering
yüksek enerji fiziği: yüksek hızla hareket eden zerrelerin yapı, özellik ve karşılıklı etkilerini inceleyen fizik dalı.
matematiksel fizik Noun, Physics
moleküler fizik Noun, Physics
Nobel Fizik Ödülü Noun
atom fiziği
nükleer fizik Noun, Physics
çekirdek fiziği Noun, Physics
nicemler doğabilimi, nicemsel fizik.
Fizik Bölümü Noun, Education-Training
fizik deneyi