pick a hole in sb's coat jacket

  1. Verb birinin zayıf yanlarını aramak
  2. Verb birinde kusur bulmaya çalışmak