pin one's opponent down to a point

  1. Verb rakibini bir noktada yakalamak ve yenmek
  2. Verb rakibini bir nokta da yakalamak ve yenmek