pirate

  1. korsan.
  2. korsan gemisi.
  3. soyguncu, yağmacı, çapulcu, haydut, eşkiya.
    confidence men and other pirates.
  4. patent hırsızı, başkalarının keşfini/eserini izinsiz kullanarak çıkar sağlayan kimse.
  5. korsanlık yapmak, yağma/talan etmek, soymak.
  6. patent hırsızlığı yapmak, başkasının keşfini/eserini izinsiz kullanıp çıkar sağlamak.
korsanlık Noun, Criminal Law
deniz haydutluğu Noun, International Law
ruhsatsız radyo (telsiz) dinleyen kişi
ruhsat almadan radyo dinleme
bir telif hakkını çalmak Verb
bir markayı izinsiz kullanmak Verb
ticari markayı çalmak Verb
bir ticari markayı çalmak Verb
korsan yayın istasyonu
(Br) belediye izni almadan çalışan otobüs
korsan baskı
tasarım kopya etmek Verb
izinsiz baskı
korsan gemisi