1. korsan.
  2. korsan gemisi.
  3. soyguncu, yağmacı, çapulcu, haydut, eşkiya.
    confidence men and other pirates.
  4. patent hırsızı, başkalarının keşfini/eserini izinsiz kullanarak çıkar sağlayan kimse.
  5. korsanlık yapmak, yağma/talan etmek, soymak.
  6. patent hırsızlığı yapmak, başkasının keşfini/eserini izinsiz kullanıp çıkar sağlamak.
korsanlık İsim, Ceza Hukuku
deniz haydutluğu İsim, Uluslararası Hukuk
ruhsatsız radyo (telsiz) dinleyen kişi
ruhsat almadan radyo dinleme
bir telif hakkını çalmak Fiil
bir markayı izinsiz kullanmak Fiil
ticari markayı çalmak Fiil
bir ticari markayı çalmak Fiil
korsan yayın istasyonu
(Br) belediye izni almadan çalışan otobüs
korsan baskı
tasarım kopya etmek Fiil
izinsiz baskı
korsan gemisi