place sb's conduct in a false light

  1. Verb birinin davranışını yanlış değerlendirmek