planner

  1. Noun plâncı, plânlayan kimse.
şehir/belediye mimarı.
grupla yolculuk etmek isteyen kişilerin ilgilenecekleri broşür ya da yayınları hazırlayan kişi ya da örgüt
medya planlamacısı
medya planlamacısı (her tür medya ile ilgili planlar geliştirmekten sorumlu reklam ajansı yöneticisi
büro düzenleyici
büro düzenleyicisi
program plancısı
televizyon prodüktörü
şehir plancısı
(US) şehir plancısı
şehir planlayıcısı Noun, Employment