plough (plow ,) one's way through the mud

  1. Verb US çamurda bata çıka ilerlemek
çamur içinde bata çıka yürümek Verb