plump for

  1. desteklemek, kuvvetle … tarafını tutmak, şiddetle taraftar olmak.
    to plump for lower taxes.
bütün oyları tek bir adaya vermek Verb
kendine belli bir hal çaresi saptamak Verb
birine dosdoğru olumsuz yanıt vermek Verb