ply a trade

  1. Verb bir iş takip etmek
  2. Verb bir iş yapmak
  3. Verb bir meslek izlemek