ply a trade

  1. Fiil bir iş takip etmek
  2. Fiil bir iş yapmak
  3. Fiil bir meslek izlemek