poke through

  1. Verb arasından görünmek
  2. Verb aradan çıkmak
  3. Verb aradan uzanmak
birşeyi birşeyin içinden geçirmek Verb
birşeyi birşeyden sokmak Verb