political animal

  1. Noun politik hayvan (insanda olması gereken nitelik)