political ascendancy

  1. politik nüfuz
  2. politik üstünlük