political friction between two countries

  1. iki ülke arasında siyasal uyuşmazlık