poor farm

  1. yoksul yurdu, fakirlere iş bulan ve bakan kurum.