pop-off

  1. Noun geveze, zevzek: düşünmeden, heyecanla ve bağıra bağıra/öfke ile konuşan kimse.
(a) birden gitmek, savuşmak, sıvışmak, (b) ölüvermek, nalları dikmek, gürleyip gitmek, (c) vurmak, (d)
öfke ile/düşünmeden konuşmak, atıp tutmak.