popular appeal

  1. gözde olma
  2. herkesçe sevilme
halkın gözünden düşmek Verb