popular verdict

  1. halkın yargısı
  2. kamuoyu kararı