posit

  1. koymak, vazetmek, yerleştirmek.
  2. önermek, öne sürmek, varsaymak, farzetmek.
  3. sayıltı, koyut, varsayım, farz, faraziye.