practise medicine

  1. Verb doktorluk yapmak
  2. Verb doktor luk yapmak
bir doktora hekimlik ruhsatı vermek Verb
doktorluk yapmak Verb