precede

 1. Verb önde olmak, önce/evvel gelmek/olmak/vukubulmak, takaddüm etmek.
  The rain was preceded by a violent
  windstorm: Yağmurdan önce şiddetli bir fırtına esti.
 2. Verb önden gitmek, önünde yürümek.
  A flag preceded the regiment: Alayın önünde sancak gidiyordu.
 3. Verb önce vaki olmak.
 4. Verb önceden sunmak/takdim etmek, açış sözü söylemek, söze … ile başlamak, giriş/girizgâh yapmak.
  He preceded
  his address with a welcome to the visitors: Davetlilere hoşgeldiniz diyerek sözlerine başladı.
derse başlamadan birkaç söz söylemek Verb