precedent condition

  1. taliki şart (mukavele hükümlerinin yürürlüğe girmesi için gerçekleşmesi gereken şart ; önce gelen şart
  2. önce gelen şart
  3. sözleşme hükümlerinin yürürlüğe girmesi için gerçekleşmesi gereken şart
taliki şart
ön şart Noun, Law