predict

  1. Transitive Verb (bir şeyin vukuunu) önceden söylemek/haber vermek, kehanette bulunmak, gaipten haber vermek, keramet
    göstermek, tahmin etmek.
    Astronomers can predict an eclipse. The weather office predicts rain for tomorrow.
  2. Transitive Verb fala bakmak, gelecekten haber vermek.
iyi bir hasat vaat etmek Verb
gelecekteki gelişimleri tahmin etmek Verb
deprem olacağını söylemek Verb