1. Geçişli Fiil (bir şeyin vukuunu) önceden söylemek/haber vermek, kehanette bulunmak, gaipten haber vermek, keramet
    göstermek, tahmin etmek.
    Astronomers can predict an eclipse. The weather office predicts rain for tomorrow.
  2. Geçişli Fiil fala bakmak, gelecekten haber vermek.
iyi bir hasat vaat etmek Fiil
gelecekteki gelişimleri tahmin etmek Fiil
deprem olacağını söylemek Fiil