preparatory committee

  1. hazırlık kurulu
  2. hazırlık komitesi