prepare troops for action

  1. Verb kıtaları muharebeye hazırlamak