present conveyance

  1. şu anda geçerlik kazanan devir ve temlik