presentation

 1. Noun, Law ibraz
 2. Noun sunma, sunuş, takdim (etme).
  the presentation of a gift.
 3. Noun sunulma, takdim edilme.
 4. Noun huzura çıkma.
  the presentation of a person to the King.
 5. Noun (film/piyes) temsil, gösteri.
  the presentation of a play.
 6. Noun (hediye) verme, hediye verme merasimi.
  A presentation was held when the manager retired.
 7. Noun hediye, 7.
  tic. ibraz, bir senet/çek vb.'yi ödenmek üzere gösterme.
  payable on the presentation:
  ibrazında (hamiline) ödenir.
 8. Noun (doğumda) ceninin duruş şekli.
 9. Noun (kilise) papazın maaşlı mevkie atanması.
 10. Noun (a) algı, duyu, duyulan/idrak edilen şey, (b) belirli bir anda bilinçte/zihinde mevcut olan/bulunan şey.
ters doğum Noun, Medicine
ters doğum Noun, Medicine
yani muhtevasını ödemeyi kabul etmek Verb
ibraz olunan poliçeyi imzalamak Verb
poliçe muhtevasını ödemeyi kabul etmek Verb
bebeğin ters gelmesi Noun, Medicine
makat gelişi Noun, Medicine
makadi geliş Noun, Medicine
makadi prezantasyon Noun, Medicine
makat prezantasyonu Noun, Medicine
vaka sunumu Noun, Medicine
konser icrası
ders takrir günü
kendini iyi gösterme becerisi
sunum yapmak Verb
geçerli senet sunma
ibrazında ödemek Verb
ibrazınde ödenen borçlar Noun
ibrazında ödenen borçlar Noun
yalan beyanda bulunmak Verb, Law
sunum yapmak Verb
ibrazında ödemek Verb
ibrazında ödenir
şahsen sunulan
muhafaza ve ibraz Noun, Accounting
standartlaştırılmış satış sunuşu (işe yeni alınmış satış personelini eğitmek amacıyla deneyimli satış
elemanlarınca hazırlanmış , belirli bir yolu izl
görsel tanıtım
takdim töreni
hediyelik nüsha
ücretsiz nüsha
(US) ibrazında ödenen senet
(senet) kabul için sunma
kabul için poliçenin sunulması
ödenmesi için sunma
sunuş formu
Sunu Yöneticisi Information Technology
önerge sunulması
dilekçenin sunulması
hesapların sunulması
iddianın sunulması
talebin sunulması
belgelerin sunulması
kanıt sunulması
yıllık bilançonun sunulması
armağan paketi
bir konunun tam olarak takdimi
fatura karşılığı Adverb, Accounting
fatura karşılığında Adverb, Accounting
fatura mukabili Adverb, Accounting
fatura mukabilinde Adverb, Accounting