presentation

 1. İsim, Hukuk ibraz
 2. İsim sunma, sunuş, takdim (etme).
  the presentation of a gift.
 3. İsim sunulma, takdim edilme.
 4. İsim huzura çıkma.
  the presentation of a person to the King.
 5. İsim (film/piyes) temsil, gösteri.
  the presentation of a play.
 6. İsim (hediye) verme, hediye verme merasimi.
  A presentation was held when the manager retired.
 7. İsim hediye, 7.
  tic. ibraz, bir senet/çek vb.'yi ödenmek üzere gösterme.
  payable on the presentation:
  ibrazında (hamiline) ödenir.
 8. İsim (doğumda) ceninin duruş şekli.
 9. İsim (kilise) papazın maaşlı mevkie atanması.
 10. İsim (a) algı, duyu, duyulan/idrak edilen şey, (b) belirli bir anda bilinçte/zihinde mevcut olan/bulunan şey.
ters doğum İsim, Tıp
ters doğum İsim, Tıp
yani muhtevasını ödemeyi kabul etmek Fiil
ibraz olunan poliçeyi imzalamak Fiil
poliçe muhtevasını ödemeyi kabul etmek Fiil
bebeğin ters gelmesi İsim, Tıp
makat gelişi İsim, Tıp
makadi geliş İsim, Tıp
makadi prezantasyon İsim, Tıp
makat prezantasyonu İsim, Tıp
vaka sunumu İsim, Tıp
konser icrası
ders takrir günü
kendini iyi gösterme becerisi
sunum yapmak Fiil
geçerli senet sunma
ibrazında ödemek Fiil
ibrazınde ödenen borçlar İsim
ibrazında ödenen borçlar İsim
yalan beyanda bulunmak Fiil, Hukuk
sunum yapmak Fiil
ibrazında ödemek Fiil
ibrazında ödenir
şahsen sunulan
muhafaza ve ibraz İsim, Muhasebe
standartlaştırılmış satış sunuşu (işe yeni alınmış satış personelini eğitmek amacıyla deneyimli satış
elemanlarınca hazırlanmış , belirli bir yolu izl
görsel tanıtım
takdim töreni
hediyelik nüsha
ücretsiz nüsha
(US) ibrazında ödenen senet
(senet) kabul için sunma
kabul için poliçenin sunulması
ödenmesi için sunma
sunuş formu
Sunu Yöneticisi Bilgi Teknolojileri
önerge sunulması
dilekçenin sunulması
hesapların sunulması
iddianın sunulması
talebin sunulması
belgelerin sunulması
kanıt sunulması
yıllık bilançonun sunulması
armağan paketi
bir konunun tam olarak takdimi
fatura karşılığı Zarf, Muhasebe
fatura karşılığında Zarf, Muhasebe
fatura mukabili Zarf, Muhasebe
fatura mukabilinde Zarf, Muhasebe