presumption of innocence

  1. Noun, Criminal Law masumiyet karinesi
  2. suçsuz farzetme, bir kimsenin suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılması ilkesi.