principle of proportionality

  1. Noun, Law ölçülülük ilkesi
  2. Noun orantısallık ilkesi