principle of territoriality

  1. Noun, Law mülkilik ilkesi, ülkesellik ilkesi
  2. kanunların mülkiliği