print an address

  1. Verb bir adresi matbaa harfleriyle yazmak
matbaa harfi bir adresi matbaa harfleriyle yazmak adını matbaa harfleriyle