printer mark

  1. Noun basımevi damgası
basım-evi damgası, kitap üzerine basılan özel işaret.