priority claim

  1. öncelik talebi
öncelik hakkı talebi
öncelik iddiasında bulunmak Verb
bir başvuru için öncelik talep etmek Verb
bir hak talebinin önceliği Noun