priority claim

öncelik hakkı talebi
öncelik iddiasında bulunmak Fiil
bir başvuru için öncelik talep etmek Fiil
bir hak talebinin önceliği İsim