private company (with limited liability)

  1. (sınırlı sorumlu) özel şirket
özel (sınırlı sorumlu) şirket