probabılıty

şartlı olasılık Noun
binde bir ihtimal
dairesel hata oranı Noun, Military
bileşik olasılık Noun
(istatistik) şartlı ihtimaliyet (olasılık Noun
şartlı olarak
koşullu olasılık Noun, Statistics
yanılma olasılığı
pek muhtemel olarak, her halükârda.
ters olasılık Noun
marjinal olasılık Noun, Statistics
bileşen olasılık yoğunluk işlevi
istastiki olasılık Noun
istatistiki olasılık Noun
sonsal olasılık Noun, Statistics
deney öncesi olasılık Noun
önsel olasılık Noun, Statistics
olasılık, ihtimal. Noun
olası/muhtemel şey. Noun
olasılık: bir olayın istenilen tarzda vuku bulma sayısının toplam vuku bulma sayısına oranı. Noun, Statistics
olasılık Noun, Physics
ihtimal Noun, Physics
ihtimal hesabı
olasılık eğrisi.
olasılık yoğunluğu Noun, Statistics
olasılık yoğunluk işlevi.
olasılık yoğunluk fonksiyonu Noun, Statistics
olasılık dağılımı.
olasılık dağılımı Noun, Statistics
olasılık öğesi.
olasılık işlevi.
olasılık tümlev dönüşümü.
hasar olasılığı
tahmini ömür
zarar olasılığı
sağ kalma olasılığı
olasılık oran sınaması.
olasılık örneklemesi
olasılık uzayı Noun, Statistics
olasılık kuramı.
olasılık kuramı Noun, Physics
olabirim, olasılık birimi.
probit = probability unit analysis: olabirim çözümlemesi.
probit
= probability unit transformation: olabirim dönüşümü.
Noun
pek muhtemelen
resemblance