proceed to the next item on the agenda

  1. Verb gündemdeki sırası gelen konuyu ele almak